kronisk sygdom Arkiv - Nordic Ayurveda | Nordic Ayurveda

Min mors eftermæle

I mere end 15 år kæmpede min mor med kroniske smerter i maven og fordøjelsessystemet. I begyndelsen af 2021 fik hun, i en alder af kun 67 år, endelig fred efter en lang og smertefuld kamp mod tarmkræft og de bivirkninger, som behandlingen efterlod hende med. Min mors lange sygdomsforløb har fyldt meget i mit liv og det var ikke altid nemt. I dag kan jeg se, at det har været en gave til mit liv.

Min mor har, lige siden jeg var teenager, kæmpet med sin fordøjelse. Så langt tilbage jeg kan huske, havde hun problemer med maven og døjede skiftevis med diarre, smerter, forstoppelse og generelt ubehag i mave-tarm systemet. Med tiden blev symptomerne kroniske og de blev lammende for både hendes arbejdsliv og sociale liv. Mit barndomshjem var fuld af kærlighed, men min mors tilstand og kroniske smerter fyldte også meget.

Frygten fyldte alt
Da min mor fik konstateret tarmkræft, blev hun bekræftet i det, hun havde frygtet gennem alle årene. Der var noget galt! Også selvom lægerne indtil da ikke havde kunne finde en forklaring på hendes mangeårige smerter og problemer med fordøjelsen. Frygten og den negative tankegang var for længst blevet en fast følgesvend i hendes liv og det var en nedadgående spiral, som havde drænet hende og mit barndomshjem for positiv energi gennem mange år.

Først var diagnosen en lettelse, men efter så mange år med negative og frygtbaserede tankegange, så blev hverken diagnosen eller den succesfulde behandling den forløsning, vi havde håbet på.

Selv da hun blev erklæret rask, var frygten med til at styre de mange spørgsmål. ”Kommer det igen? Hvordan er jeg blevet syg? Kunne jeg have gjort noget anderledes?” De mange operationer viste sig også at have en bagside i form af arvæv og efterfølgende gentagne indlæggelser med tarmslyng, som både er farligt og meget smertefuldt.

Operationer indgød hver gang håb, men håbet blev altid afløst af nye frygtbaserede spørgsmål.

Til sidst var operationerne meningsløse, fordi konsekvenserne af indgrebene kun førte yderligere komplikationer med sig. Håbet svandt ind og operationerne blev afløst af mere smertestillende og lindrende medicin. Den tiltagende medicinering med smertestillende præparater førte blot til et åbent mavesår, der aldrig rigtig formåede at hele. Her var jeg for længst begynde at stille spørgsmål til hele forløbet, men også til den tilgang, som havde præget det.

Hvad Ayurveda har lært mig om modgang
Allerede da jeg var teenager, begyndte jeg at søge efter en tilgang til livet, som var optimistisk og energifyldt. Da jeg stødte på Ayurveda begyndte livet at give mening for mig – det gjaldt også den modgang, jeg har mødt i livet, herunder min mors sygdomsforløb.

Ayurveda er verdens ældste sundhedsvidenskab og har en holistiske tilgang, der tager højde for helheden og
sammenhængen mellem kroppen, det mentale og det sjælelige.

Med det Ayurvediske perspektiv vil du altid tage hele spektret med, når du skal finde årsagen til en ubalance. Det vil aldrig kun være en fysisk forklaring og en fysisk behandling, som fx en operation eller en pille. Med Ayurveda vil du også altid inddrage det mentale og det følelsesmæssige – både i diagnosticering og behandling. Det betyder, at når du oplever ubehag, smerter eller modgang, så vil du med Ayurveda både forholde dig til fysiske og det mentale, fordi de er forbundne. Med Ayurveda giver det ikke mening kun at helbrede fysiologisk.

Min mors sygdom tændte min Agni
Hvis jeg overfører den tilgang til min mors forløb, som jo nok desværre minder om noget mange andre kan genkende, så er det min overbevisning, at en mere holistisk tilgang til min mors mavesmerter, helt fra begyndelsen, kunne have hjulpet hende. Jeg mener ikke, at det nødvendigvis kunne have forhindret tarmkræft, men en inddragelse af det mentale, et fokus på helheden og en drejning af smerte og modgang fra noget negativt til noget positiv, kunne have hjulpet hende mentalt. Jeg er overbevist om, at det kunne have fyldt hendes liv med mere livsglæde på trods af kroniske smerter og jeg tror også, at om ikke helbredt hende, så kunne det have lindret hende.

På den måde vil jeg sige, at min mors sygdom blev det, der tændte min Agni (indre ild), og derigennem har været med til at bringe mig hen til der, hvor jeg er i mit liv – og det er jeg hende evigt taknemmelig for.

Den søgen, som startede i min ungdom, og som sidenhen førte mig til Ayurveda, var på mange måder en modreaktion på den frygtbaserede og ensidige fysiologiske tilgang, der drænede min mor. Ayurveda lærte mig at vende modgang til noget positivt, men den åbnede også op for en dimension af livet, som rækker ud over den fysiske og som er større end mig selv.


Vi mennesker er ikke kun fysiske, der er noget større og mere. En anden dimension og det er derfor, at jeg i dag, stadig mærker min mors nærvær. Det er med stor kærlighed til min mor og med stor respekt for hendes historie, og med respekt for dig og dine pårørende, at jeg deler min egen og min mors historie. Måske kan det være til inspiration for dig og medvirke til, at du stiller dig disse tre spørgsmål og finder din egen Agni gennem den modstand, du har mødt i dit liv.

Hvor har jeg oplevet modgang i mit liv?
Hvad har jeg lært af det?
Hvad tænder min indre ild (Agni) i dag?

Givet i kærlighed <3

Maria

Forebyg kronisk sygdom med Ayurveda

Smerter eller ubehag, der dukker op igen og igen, er desværre virkeligheden for mange. Det kan være migræne, fordøjelsesproblemer, ondt i nakke og ryg eller andre former for symptomer på ubalance i systemet. Med en Ayurvedisk tilgang kan du forebygge og undgå at forbigående ubehag udvikler sig til kroniske tilstande.

I en Ayurvedisk optik vil din krop altid signalere en ubalance på et ret tidligt stadie. Ofte starter det med ubehag eller smerter i den milde ende. Hvis der kun symptombehandles og ikke ændres på årsagen, så vender smerten tilbage og desværre tit med tiltagende styrke. Det er signaler om, at der er en ubalance et sted, og som hvis denne overhøres, kan udvikle sig til en kronisk tilstand. Derfor er det så vigtigt, at du lytter til din krop og reagerer, så snart den begynder at vise tegn på ubalance.

Fra forbigående symptomer til kroniske smerter
Når man hører sygehistorier fra mennesker, der lever med kroniske sygdomme, så kom symptomerne ofte snigende og udviklede sig hen over tid til en kronisk tilstand. Derfor skal du reagere, så snart du mærker en ubalance. Det er nemlig her, at du har mulighed for at forebygge at smerter eller ubehag bliver til en fast del af dit liv.

Når vi er i stor ubalance, så har vi en tendens til at opsøge det, der ikke er godt for os og afvise det, der er godt for os. Det bliver en måde at dulme og overdøve den egentlige årsag til ubalancen.

Den Ayurvediske tilgang til sygdom operer med seks trin i en proces, hvor vi går fra rask til konisk syg. Det er et forløb, hvor vi kommer mere og mere i ubalance, både fysisk og mentalt, hvis vi ikke ændrer på det, der skaber ubalancen. I de første stadier kan vi stadig rette op på egen hånd, og stadie fire er kendetegnet ved, at vi får en reel diagnose, måske fra lægen. En ubalance kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være vores kost, stress, uafklarede relationer eller andre problemstillinger som tricker. Årsager som vi af forskellige grunde ignorerer eller har svært ved at se i øjnene og som vi derfor i stedet prøver at dulme og overdøve med forskellige former for stimuli som mad, alkohol, sex og underholdning.

Start i det små – tre konkrete idéer
Når du skal ændre på noget, så er det altid nemmere at starte med små skridt og gerne et ad gangen. På den måde er det mere overkommeligt og du kan også bedre mærke efter, hvad der virker og hvorfor det virker. Hvis du har en oplevelse af, at noget i dit liv trækker i en forkert retning, så prøv at mærke efter. Svaret er nemlig inde i dig selv, og du ved godt, hvor det er, du skal ændre – ofte bliver din intuition bare sløret. Her er nogle konkrete ting, du kan gøre for at give plads til at mærke din intuition igen.

1. Meditation
Når du mediterer, er det en vej ind til at løfte din bevidsthed og indre tilstand. Du får en pause til at mærke dig selv, og kan bogstavelig talt løfte dig ud af den bevidsthedstilstand, som skabte din udfordring.

En udfordring kan ikke løses fra samme bevidsthedsniveau som skabte den (Einstein citat)

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med meditation, så kan du starte med denne kropsscan øvelse. Du kan bruge den igen og igen, og den kan fungere som et anker, der får dig tilbage til dig selv, når ubehag, tvivl eller frygt dukke op. Kom til kropsscan her!

2. Sæt ord på, skriv dagbog
Skriv dine tanker ned i en periode. Det kan være strøtanker fra dagen eller bevidste refleksioner over dine følelsesmæssige mønstre – hvornår opstår hvilke følelser og tanker og hvad viser dette dig? Ofte vil denne indre udforskning hjælpe dig til at finde frem til, hvor ubalancen har sit udspring. Måske vil du se temaer, der går igen i din dagbog og derigennem have nemmere ved at afkode din krops signaler.

3. Brug dine nærmeste
Hvis du mærker, at noget i dit liv føles ubalanceret, så kan det også hjælpe at snakke med en, der kender dig godt og som er tæt på dig. En samtale om noget, der bare er en følelse eller fornemmelse kan hjælpe dig til, at få den konkretiseret og måske har dine tætte relationer også nogle idéer til, hvordan du kan ændre på det og skabe mere livsglæde og sundhed i dit liv.

Giv plads til dig selv
Når du giver plads til at mærke efter, så dukker svarene ofte op af sig selv. Start så med små justeringer. På den måde kan du mærke, om du er på vej i den rigtige retning. Det kan være din kost eller dine daglige rutiner, der skal justeres. Det kan også være en generel balance i dit liv, som er tippet og som handler om hvad og hvordan du prioriterer.

Ofte prioriterer vi ikke os selv, men sætter hele tiden andres behov først. Hvis vi skal være noget for andre, så må vi først være noget for os selv.

Når du gør noget godt for dig selv, så gør du også noget godt for dine omgivelser. Jo mere godt, du gør for dig selv, jo mere kan du give andre. Tillad dig selv at vende opmærksomheden indad og mærk efter.

Ayurveda hjælper dig med at mærke dig selv
Med den Ayurvediske sundhedsvidenskab og tilgang får du adgang til mange forskellige værktøjer, der kan hjælpe dig med at løfte din bevidsthed, så du bliver bedre til at mærke efter og følge din intuition. På den måde vil du mærke ubalancen, så snart den kommer snigende, og du vil nemmere kunne justere og forebygge at den bliver boende og udvikler sig til kroniske smerter. Ayurveda er en tilgang, der giver inspiration til at praktisere et liv tættere på dig selv ved hjælp af daglige ritualer, yoga, meditationsøvelser, kost, søvn med mere. Alt sammen tiltag der kan praktiseres i en almindelig hverdag og som hjælper dig til at mærke dig selv og være i kontakt med din bevidsthed.

Start for eksempel i vores Ayurvedisk online univers, hvor du finder mange flere guidede øvelser, opskrifter, årstidstips og meget mere, der støtter dig til en harmonisk og sund livsstil. Læs mere her!

Kærligst os i
Nordic Ayurveda